Lakshmi Sahsra Namavali
      Varalakshmi Vratham
      Satyanarayana Vratham
      Sri Vinayaka Chaviti Puja Vidhanamu
 
©2005 Religious Info. All Rights Reserved.